Euronomen översättningsbyråVälkommen
Kontorstider
Våra tjänster
Affärsvillkor (PDF)
Våra kunder
Personuppgiftspolicy (PDF)
Tips & råd
Kontaktsida
Euronomen översättningsbyrå

Tips & råd

 
illustration

Vad är det du vill ha

Ange om du önskar översättning, ny copy, korrekturläsning eller språkgranskning av den text du skickar.

illustration

Källspråk

Vilket - eller vilka - språk ska texten översättas från?

illustration

Målspråk

Vilket - eller vilka - språk ska texten översättas till?

Målgrupp

I vilket sammanhang och i vilka länder kommer översättningen att användas? (Det är skillnad på t ex brittisk och amerikansk engelska o s v...) Ska den läsas av lekmän eller experter, av kunder, återförsäljare...?

Kontaktperson

Ange gärna namn och telefonnummer och andra relevanta uppgifter om en kontaktperson hos dig - eller hos din uppdragsgivare - som kan svara på tekniska och/eller andra frågor kring uppdraget. Vid flerspråkiga uppdrag kanske det finns olika kontaktpersoner för respektive land och språk.

illustration

Referensmaterial

Glöm inte att skicka med så mycket referensmaterial du kan få tag på - gärna på målspråket! Alla tidigare översättningar inom ämnet och all övrig dokumentation underlättar för oss att göra ett bra jobb. Med bra referensmaterial kan våra översättare tillämpa den terminologi du önskar och som är vedertagen i ditt företag eller din bransch.

illustration

Leveranstid

En rimlig leveranstid är en förutsättning för ett lyckat resultat. Kom ihåg att leveranstiden inte är lika med den tid som själva översättningen tar. Andra uppdrag kanske måste avslutas först, och översättaren kanske måste läsa in sig på ditt ämne oavsett om det handlar om en sida eller hundra. Efter avslutat översättningsarbete bör texten helst "vila" några dagar, innan översättaren korrekturläser den. Därefter följer vår mottagningskontroll som, beroende på uppdragets omfattning, kan ta en till flera dagar.

illustration

Leveransformat

Tala om i vilken form texten ska levereras: utskrift på papper, på diskett, på CD-ROM eller via e-post, filformat etc.

Slutkorrektur

Ett slutkorrektur ingår i våra priser. Utnyttja den möjligheten om tiden räcker - det lönar sig! Räkna dock med en rimlig tid för detta korrektur redan på planeringsstadiet för projektet. Posta gärna materialet eller skicka en PDF för slutkorrektur för att garantera läsbarheten.
 
 
| Välkommen | Kontorstider | Våra tjänster | Affärsvillkor (PDF) | Våra kunder | Personuppgiftspolicy (PDF) | Tips & råd | Kontaktsida |

 
 
© euronomen 2023
Kontakta gärna vår webmaster, om du har
frågor angående denna site

euronomen illustration