Euronomen översättningsbyråVälkommen
Kontorstider
Våra tjänster
Affärsvillkor (PDF)
Våra kunder
Personuppgiftspolicy (PDF)
Tips & råd
Kontaktsida
Euronomen översättningsbyrå

Våra kunder

– stora som små>

 
illustration
Vi har uppdragsgivare av alla kategorier, från små exportföretag som vill ha hjälp med att översätta några produktblad, till internationella koncerner som behöver tjocka manualer översatta till ett tiotal olika språk. Reklambyråer anlitar oss för sina kunders skiftande översättningsbehov. Därutöver finns kommuner, myndigheter och organisationer över hela landet bland våra kunder.

Sagt om Euronomen

Så här upplever några av våra kunder samarbetet med Euronomen:

TietoEnator, MOPS Systems

www.tietoenator.com

Om företaget:

TietoEnator, MOPS Systems utvecklar och levererar fabriksvida informationssystem för Massa- och Pappersindustrin. MOPS Systems har sin verksamhet förlagd till Örnsköldsvik, Sverige och i Vancouver, Canada. MOPS Systems har installationer spridda i stora delar av världen bl.a. kan länder som England, Tyskland, Portugal, Spanien, USA, Nya Zeeland och Australien nämnas. MOPS systems har en ledande ställning inom sitt område.

Om samarbetet med Euronomen:

Vi har under de senaste två åren samarbetat med Euronomen för översättningar av systemmanualer, användarhandledningar, hjälpfiler samt annan teknisk dokumentation. Översättningarna har skett från engelska till bl.a. tyska, spanska och franska. Samarbetet har varit smärtfritt då Euronomen alltid har levererat vid överenskommen tidpunkt och dessutom med en mycket god kvalitet. Vi kan därför rekommendera Euronomen just till översättningar av teknisk dokumentation.

Hans Hallin
Business Manager, Europe
TietoEnator, Forest
MOPS Systems


SCA FOREST PRODUCTS

www.sca.se

Om företaget:

SCA FOREST PRODUCTS tillverkar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och skogsbaserade biobränslen. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar. I affärsgruppen ingår följande enheter:

SCA Graphic Sundsvall tillverkar klorfri sulfatmassa och CTMP vid Östrands massafabrik, samt tidnings- och bestruket papper (LWC) vid Ortvikens pappersbruk.

SCA Graphic Laakirchen tillverkar SC papper för offset- och rotogravurtryck samt högförädlat SC-papper. SCA Graphic Research bedriver strategisk forskning.

SCA Skog förvaltar SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska skogsindustrier med virkesråvara samt är Europas största leverantör av skogsbaserade biobränslen.

SCA Timber är ett av Europas största sågverksföretag och omfattar sju sågverk och sex hyvlerier. Den totala produktionen av sågade trävaror uppgår till 1,4 miljoner kubikmeter.

SCA Transforest är ett logistikföretag som tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader. Verksamheten stöds av ett nätverk av terminaler på strategiska platser i Europa.

Om samarbetet med Euronomen:

”Vi sätter mycket stort värde på vårt samarbete med Euronomen! SCA har samarbetat med Euronomen sedan 1991. Vi har mycket goda erfarenheter av kvalitets- och servicenivån i samarbetet. I synnerhet har förmågan att arbeta kreativt och systematiskt med översättningar av facktexter om skogsbruk och naturvård imponerat.”

Anita Lundkvist
SCA Forest Products
Information


GotlandsResor AB, Visby

www.gotlandsresor.se

Om företaget:

GotlandsResor är Gotlands största förmedlare av stugor, lägenheter, boende i semesterbyar och paketresor till Gotland. Vi har ett eget hotell, HamnHotellet, med 88 rum, egen semesterby 3 km norr om Visbys centrum med plats för 550 gäster samt egen cykeluthyrning med 800 cyklar endast 50 meter från Hamnterminalen.

Om samarbetet med Euronomen:

”Jag har under flera år arbetat med Euronomen och är mycket nöjd med samarbetet. Ett samarbete som började under min tid på en av Visbys reklambyråer. Uppdragen till Euronomen har sträckt sig från årsredovisningar till tekniska beskrivningar och enklare annonstexter. Idag arbetar jag som marknadschef på Gotlands Resor i Visby. Och, vårt samarbete fortsätter och kommer att göra så framöver.”

Leif Wictorén
Marknadschef
GotlandsResor AB


Parker Hannifin AB

www.parker.com/se

Pneumatic Division, Ulricehamn

Om företaget:

Parker Pneumatik - luft i arbete för hantering och styrning. Parkers division för pneumatik har oslagbara 140 års erfarenhet av tryckluftsteknologi och är känd världen över för högkvalitativa och ändamålsenliga produkter för tryckluftsanvändning. Parkers pneumatikkomponenter används för automatisk hantering inom områden som bilindustrin, automatiserad tillverkning, bevattningssystem, mekanisk hantering, bryggeri och livsmedelstillverkning. Parker är leverantör till företag som Ford, General Motors, Goodyear, Ingersoll Rand och Renault. I Sverige tillverkas divisionens produkter i Ulricehamn och Falköping. Försäljning av divisionens produkter i Sverige sker genom Parkers försäljningskontor i Ulricehamn.

Om samarbetet med Euronomen:

”Vi har samarbetat med Euronomen i snart 10 år, uppdragen har bestått i översättningar till/från ett stort antal språk. Typen av texter har varierat från rent tekniska till mera imagebetonade. Euronomen har visat sig mycket professionella och tillförlitliga. Vi har största förtroende för företaget och stor respekt för deras kompetens.”

Henrik Thorén
Division Marketing
Communications Manager


Parker Hannifin/VOAC Hydraulics Division, Borås

Om företaget:

Sveriges mesta hydraulikleverantör. VOAC är en komplett leverantör av hydrauliska komponenter för mobila arbetsmaskiner och fordonsutrustningar. Vi är Skandinaviens största tillverkare av hydraulkomponenter till mobila maskiner. Idag har VOAC ett komplett program av tekniskt väl utvecklade kvalitetsprodukter för kvalificerad hydraulik. Det är ett produktprogram som innebär att våra kunder inte behöver kompromissa. Produkterna är konstruerade för att klara höga krav på precision, tillförlitlighet och ekonomi. I Sverige sker tillverkningen i Borås, Falköping, Mölnlycke och Trollhättan. Försäljningen av divisionens produkter sker genom Mobile Hydraulics Sales i Borås. Tag nästa steg redan idag. Vi har i mer än 50 år utvecklat, tillverkat och marknadsfört produkter som gjort dagens mobila arbetsmaskiner till de fantastiska maskiner de är. Ta del av vår kompetens. Låt oss hjälpa dig med teknik, systemlösningar och passande produkter.

Om samarbetet med Euronomen:

”Genom vår F1plus-kampanj kom vi i kontakt med Euronomen som översättningsbyrå. Arbetet sköttes mycket professionellt, vi har fortsatt vårt samarbete till stor belåtenhet, där Euronomen är smidiga, har korta leveranstider, stort kunnande och ett trevligt bemötande.”

Peter Söderberg
Marketing Communications Manager
Parker Hannifin AB
VOAC Hydraulics Division


Dana Reklambyrå AB, Borås

www.dana.se

Om företaget:

Affärsidé: Dana ska med liv och lust förena kreativ kvalitet med professionellt marknadskunnande och vara en långsiktig samarbetspartner för företag där reklam och marknadsföring anses som viktiga faktorer för att öka resultatet. Vi ser det som en styrka att arbeta för företag med olika inriktning, verksamhet och branschtillhörighet.

Om samarbetet med Euronomen:

”Flera av våra uppdragsgivare arbetar internationellt. Gemensamt för alla är att det ofta råder olika uppfattningar om ordval och formuleringar. Det är viktigt för oss att veta att vi kan presentera en bra översättning där "känslan" i det vi skrivit också finns med. Oftast handlar det om engelska, tyska, franska och italienska. Vi jobbar bland andra för Hejco/Fristads, Parker Hannifin/Voac Hydraulics och West Sweden.

Göran Andersson
VD, copywriter
DANA Reklambyrå AB


Autocom Diagnostic Partner AB, Trollhätttan

www.autocom.se

Om företaget:

Autocom Diagnostic Partner AB är specialicerade på utveckling och produktion av avancerad utrustning för felsökning i och reparation av de allt mer komplexa elektronikstyrda system som finns i dagens och morgondagens fordon. Vi har arbetat med felsökningsutrustning och diagnosmetoder för bilelektronik sedan början av 90-talet och har, under många år, byggt upp en stor kompetensbas inom detta område. Bolagets produkter används idag på bilverkstäder och fordonsutbildningar över hela Europa.

Om samarbetet med Euronomen:

"Vi har anlitat Euronomen för översättning av tekniska manualer samt omfattande informationsdatabaser till målspråken spanska, tyska, engelska m.fl. Euronomens snabbhet och flexibilitet vid brådskande jobb samt tillgång till översättare med teknisk kompetens har varit avgörande i valet av översättare till våra produkter."

Bengt Andersson
VD
Autocom Diagnostic Partner AB


System 3R international AB

www.system3r.com

Om företaget:

Affärsidé; Utveckla, producera och marknadsföra metoder och verktygssystem som minimerar ställtider och därmed ökar produktiviteten inom verkstadsindustrin. Svenskägt, egna säljbolag i tio länder fördelade på Amerika, Asien och Europa, samt distributörer i övriga industrinationer.

Om samarbetet med Euronomen:

Säljbolagens omdöme är entydigt; ”Överlag mycket bra - inom vissa språkområden klasskillnad mot vad vi tidigare kunnat erbjuda.” Moderbolagets omdöme; ”Friktionsfritt - klara besked, eventuella frågeställningar tas genast om hand, leveranstider hålls.”

Ulf Björninger
Marketing Communikations Manager
System 3R International AB


Sagaform AB

www.sagaform.se

Om företaget:

Sagaform är ett ungt svenskt designföretag för hushållsprodukter och presentartiklar. Produktutveckling och formgivning görs av oss själva eller speciellt för oss, och tillverkningen sker hos utvalda företag under varumärket Sagaform. Genom vårt nära samarbete med återförsäljare och distributörer får vi feedback om hur konsumenten uppfattar Sagaforms produkter: kreativa, speciella och praktiska, men också uppskattade som gåvor. Våra hemmamarknader är Sverige och Norge. Sedan 1997 säljer vi också till exklusiva agenter över hela världen, som har egna distributionskanaler i respektive land.

Om samarbetet med Euronomen:

”Nu när vi har tagit steget ut på exportmarknaden anser vi det vara mycket viktigt att kunna möta kunden på dennes eget språk. All text på våra presentförpackningar, inklusive skötselråd, tips och receptförslag, översätts till sju språk. Vi har anlitat Euronomen för översättningar sedan januari 1998, och vi är väldigt nöjda med hur samarbetet fungerar. Hos Euronomen får vi ett trevligt bemötande och korta och pålitliga leveranstider. Vi uppskattar särskilt deras nogrannhet, textkontroll före leverans samt en sista korrekturomgång hos översättarna före tryck.”

Christina Peterson
Marketing Communications
Sagaform AB

 
 
| Välkommen | Kontorstider | Våra tjänster | Affärsvillkor (PDF) | Våra kunder | Personuppgiftspolicy (PDF) | Tips & råd | Kontaktsida |

 
 
© euronomen 2023
Kontakta gärna vår webmaster, om du har
frågor angående denna site

euronomen illustration